: Trying to access array offset on value of type bool in on line
Notice/home/birdcode/domains/nasze-domy.com/public_html/wp-content/plugins/ginger/addon/analytics/ginger.analytics.php105
Pompy ciepła do ogrzewania domu

Pompy ciepła do ogrzewania domu

Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania pozwalają na ogrzanie domu w sposób mało lub nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Jednym z nich są pompy ciepła, które pozwalają na pozyskiwanie ciepła z otoczenia, przy niewielkim zużyciu prądu. Dlaczego warto rozważyć wykorzystanie pompy ciepła i jakie rodzaje tego urządzenia można spotkać?

Pompy ciepła do ogrzewania budynku

Jedną z efektywnych metod ogrzewania domu jest zastosowanie pompy ciepła. Jej zadaniem jest podgrzanie wody, która trafia do instalacji centralnego ogrzewania lub moe być wykorzystana jako ciepła woda użytkowa – w przypadku użycia odpowiedniego do tego celu zasobnika.

Zastosowanie tego rozwiązania jest eco-friendly, ponieważ nie dochodzi do spalania paliw, które emitowałby zanieczyszczenia, wpływające na jakość powietrza w najbliższym otoczeniu. Z racji różnych wariantów pomp ciepła, ich efektywność będzie się różnić.

Powietrzna pompa ciepła

Jest to popularne rozwiązanie, które umożliwia pobranie energii cieplnej z powietrza. Trzeba wziąć pod uwagę, że na sprawność takiej pompy, wpływ może mieć temperatura zewnętrzna.

Gruntowa pompa ciepła

To rozwiązanie pozwala na pobieranie energii cieplnej z ziemi. Jest mniej podatna na zmiany temperatur, co pozwala na stabilniejszy pobór ciepła. Trzeba zaznaczyć, że to rozwiązanie ze względu na układ sond (poziomy lub pionowy) może wymagać od użytkownika posiadania dużej działki lub głębokiego wkopania ich w ziemię.

Wodna pompa ciepła

Ta z kolei pobiera ciepło z wody gruntowej. Podobnie jak pompa gruntowa, jej sprawność nie jest uwarunkowana od temperatury na powierzchni, co pozwala na uzyskanie stałego poboru ciepła.

Czy sama pompa ciepła wystarczy do ogrzania budynku?

W zależności od zapotrzebowania budynk, pompa ciepła może w zupełności wystarczyć. Istnieje także możliwość stworzenia hybrydowego systemu ogrzewania wody – np. pompa ciepła w połączeniu z kotłem gazowym. W ten sposób istnieje możliwość zwiększenia zdolności grzewczych i ograniczenie zużycia paliwa przez inne urządzenie służące do podgrzewania wody.

Ile kosztuje instalacja z pompą ciepła?

W zależności od rozbudowania systemu, koszty instalacji mogą się diametralnie różnić. Również zastosowanie danej pompy ciepła i związanej z tym technologii, ma wpływ na koszt inwestycji. Trzeba także spojrzeć na to, czy jest to stworzenie systemu w nowo powstającym budynku, czy termomodernizacja. W związku z tym kosztorys takiego przedsięwzięcia musi zostać wyliczony w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie na energię cieplną i związane z tym osprzętowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *