Ostatnie artykuły

Zalety i wady dachów kopertowych

Najczęściej wybieranym rodzajem dachu na powstających  jednokondygnacyjnych domach  jest dach kopertowy, zwany także popularnie czterospadowym. Jest to charakterystyczny i bardzo zgrabny kształt dachu. Patrząc na niego z góry, kształtem przypomina kopertę. Dach kopertowy najlepiej wygląda na budynkach, których bryła ma konstrukcję kwadratu lub prostokąta. Taki rodzaju dachu ma zdecydowaną przewagę nad płaskim czy dwuspadowym – […]