Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/birdcode/domains/nasze-domy.com/public_html/wp-content/plugins/ginger/addon/analytics/ginger.analytics.php on line 105
Zabezpieczenia wykopów pod budynki

Zabezpieczenia wykopów pod budynki

Wykop jest to odpowiednio ukształtowana przestrzeń powstała w wyniku usunięcia z niej pewnej części gruntu. Wykopy są nierozłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, hydrotechnicznego, ogólnokubaturowego i podziemnego.

Dogłębna wiedza podstawą przy wykopach

Projektowanie i wykonawstwo wykopów wymagają sporego doświadczenia i wiedzy. Jest szereg obowiązujących na terytorium RP przepisów, norm i wytycznych związanych z wykonywaniem i zabezpieczaniem wykopów. Zazwyczaj na potrzeby projektowania i wykonawstwa głębokiego wykopu, niezbędne jest sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wykonanie takiej dokumentacji, poza fachową wiedzą, wymaga także przestrzegania odpowiednich terminów. Każdy projekt prac geologicznych musi zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Wykopy głębokie

Głębokie wykopy to pojęcia względne, które zależne są od ustalenia głębokości granicznej. Ze względu na czas trwania robót oraz wymiary odróżnia się:

 • wykop szerokoprzestrzenny,

 • wykop wąskoprzestrzenny,

 • wykop płytki,

 • wykop głęboki,

 • wykop tymczasowy,

 • wykop trwały.

koparka

Rodzaje zabezpieczeń głębokich wykopów

Inwestycje, dla których niezbędne jest wykonanie głębokiego wykopu wymagają podjęcia działań szczególnych. Dokonując wyboru technologii wykonania oraz rodzaju obudowy należy pamiętać o wielu czynnikach. Zabezpieczanie wykopów jest niezwykle ważne i zapobiega przedostawaniu się wody oraz osuwaniu się gruntu. Można go dokonać na wiele sposobów, a do podstawowych i najczęściej wykorzystywanych należą:

 • ściana szczelinowa,

 • ścianka z grodzic stalowych,

 • obudowa berlińska,

 • ściany z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej,

 • palisada z pali lub mikropali,

 • ściany gwoździowane,

 • technologie mieszane, między innymi – ściana szczelinowa i obudowa berlińska, obudowa berlińska i mikropale, palisady i ściany gwoździowane, oraz kilka innych.

W ostatnich latach, z ekonomicznego punktu widzenia, rozszerzył się obszar wykorzystania ścian szczelinowych. Do zmniejszenia kosztów przyczynia się także wykorzystanie metody kombinowanej, ścianek z grodzic stalowych oraz obudowy berlińskiej. Widoczne na placach budowy są także obudowy palisadowe, z mikropali, ściany formowane iniekcją strumieniową, a także kotwice gruntowe zapewniające stateczność na każdym etapie budowy. O wyborze lub dopuszczalności zastosowania określonej obudowy stanowi wielkość i możliwość deformacji ścian zabezpieczeń oraz kwestie związane z oddziaływaniem na dany teren.

1 thought on “Zabezpieczenia wykopów pod budynki

 1. Prace wykopowe to duże niebezpieczeństwo – wiem coś o tym. Bardzo duże znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie wykopu podczas prac budowlanych. na szczęście jest szereg metod, pozwalających na odpowiednie zabezpieczenie wykopu, wystarczy dostosować je do rodzaju gruntu, głębokości wykopu, wymagań środowiska oraz lokalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *