Instalacje igłofiltrowe – skuteczne odwadnianie terenu

Instalacje igłofiltrowe – skuteczne odwadnianie terenu

Igłofiltry to nowoczesne urządzenia przeznaczone do odwadniania terenu. Najczęściej, wykorzystuje się je w celu wykonania wykopów inżynieryjnych, budowlanych, montażowych lub innych. Niekiedy też korzysta się z igłofiltrów w innym celu – na przykład, aby trwale obniżyć poziom wód gruntowych. Poniżej przybliżamy tematykę igłofiltrów – podpowiadamy dlaczego są stosowane oraz jakich korzyści możesz się spodziewać po rozłożeniu instalacji igłofiltrów.

Budowa i działanie systemów odwadniających z wykorzystaniem igłofiltrów

Igłofiltry mają dość skomplikowaną konstrukcję. W dużym uproszczeniu można jednak powiedzieć, że są to podłużne przewody zakończone filtrem z niedużą perforacją. Ustawione obok siebie, igłofiltry tworzą rozbudowane układy i systemy, pokrywające cały zamierzony teren. Igłofiltry umieszcza się zazwyczaj w odstępach jednego metra. Po uruchomieniu rozpoczynają one zasysanie wody gruntowej, która zostaje z niej wyprowadzona. Typowy igłofiltr ma unormowaną średnicę 32 mm. oraz jest elastyczny. Dzięki temu można go z łatwością wprowadzić w glebę na wybraną głębokość.

Najczęściej, igłofiltry stosuje się do obniżenia poziomu wód gruntowych znajdujących się od 4 do 6 metrów poniżej poziomu gleby. Wprowadzając igłofiltr, warto pamiętać, żeby końcówka z perforacją sięgnęła nieco poniżej tego poziomu. Poszczególne igłofiltry są podpinane do kolektorów ssących, zasilanych agregatem pompowym. W ten sposób, wytwarzając odpowiednio dopasowane podciśnienie, woda zostaje z gleby zassana.

Sukcesywne i zaplanowane odwadnienie igłofiltrami pozwala skutecznie obniżyć poziom wód gruntowych. Umożliwia tym samym przeprowadzenie różnego typu skomplikowanych prac – wykopanie rowków pod przewody lub systemy kanalizacji, układanie rur wodociągowych oraz inne prace związane z wykopami.

Igłofiltry w użytku przemysłowym – zastosowanie, funkcje, specyfikacja

Igłofiltry pozwalają na osiągnięcie różnych efektów. Samo odwodnienie terenu jest najczęściej dopiero pierwszym etapem przed rozpoczęciem bardziej zaawansowanych prac. Warto więc przyjrzeć się w jakich dokładnie sytuacjach stosowane są igłofiltry, a także jakiego rodzaju korzyści można osiągnąć za pomocą tych urządzeń. 

Odwodnienia pod wykopy, o których wspomnieliśmy wyżej, to oczywiście najpowszechniejszy powód stosowania igłofiltrów. Niekiedy jednak wykorzystuje się je także w celu trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. W ten sposób można przystosować dany teren do przeprowadzenia na jego powierzchni różnych prac budowlanych – także stawiania budynków mieszkalnych i przemysłowych. 

Odwadnianie geotechniczne to kolejny powód stosowania igłofiltrów. Dotyczy to zwłaszcza tych terenów, które zagrożone są osuwaniem się ziemi oraz innymi niebezpiecznymi sytuacjami. Za pomocą igłofiltrów można zwiększyć poziom konsolidacji gruntu, a tym samym – zapewnić jego większą stabilność.

Niekiedy także stosuje się igłofiltry w celu przeprowadzania odwodnień gruntów, które będą wykorzystane do specjalistycznych prac rolnych. Ponadto, igłofiltry można stosować w celu uzyskania dostępu do wody pitnej lub wody użytkowo-gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *