: Trying to access array offset on value of type bool in on line
Notice/home/birdcode/domains/nasze-domy.com/public_html/wp-content/plugins/ginger/addon/analytics/ginger.analytics.php105
Do czego służy drenaż opaskowy? Zastosowanie i wykonanie drenażu wokół domu

Do czego służy drenaż opaskowy? Zastosowanie i wykonanie drenażu wokół domu

Drenaż opaskowy to rodzaj odwodnienia, które zakładane jest wokół budynku w celu odbierania i odprowadzania nadmiaru wody. Jak zbudowany jest drenaż opaskowy? Kiedy konieczne jest jego wykonanie?

Czym jest drenaż opaskowy?

Drenażem opaskowym nazywa się system odwodnienia budynku, który ma na celu zabezpieczenie go przed nadmierną wilgocią. Określany jest również jako drenaż zewnętrzny. Swoją nazwę drenaż opaskowy zawdzięcza formie opaski, jaką tworzy wokół budynku. Bardzo często drenaż służy jako odwodnienie domu jednorodzinnego, ale może być on zrealizowany również dookoła innych budynków, gdy jest to wskazane.

Drenaż opaskowy – elementy

Aby wykonać drenaż wokół domu lub innego budynku, wykorzystuje się poniższe elementy:

  • Rury drenarskie – rury wykonane z PCW wyposażone w otwory, przez które woda może wpływać do ich środka. Dodatkowo mogą być zabezpieczone otuliną, która chroni przed ich zatykaniem. Dzięki mufom są łatwe w łączeniu. Średnica rur dobierana jest zależnie od warunków wodno-gruntowych i długości drenażu. W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej stosuje się rury drenarskie o średnicy 100 mm.
  • Obsypka filtracyjna – stosowana wokół rur drenarskich. Najczęściej wykonana jest ze żwiru rzecznego, keramzytu.
  • Studzienki rewizyjne – wykonane z PCW studzienki rewizyjne dobiera się do rur drenarskich. Montowane są na narożnikach budynku, w miejscach łączenia się odcinków drenażu. Pomagają w usuwaniu z systemu zanieczyszczeń, między innymi piasku, ziemi.
  • Studzienka zbiorcza – umieszczana na końcu systemu drenażowego. Służy do jego połączenia z punktem odbioru wody z drenażu.

Jak wygląda proces odwodnienia domu drenażem?

Drenaż zbiera wilgoć, która pojawia się wokół budynku, przy jego fundamentach. Woda przedostaje się przez obsypkę filtracyjną do rur drenarskich, a następnie może być odprowadzona z dala od budynku.

Woda z drenażu opaskowego może być odprowadzona na poniższe sposoby:

  • do kanalizacji burzowej lub ogólnej – przy czym nie zawsze możliwe jest przekazanie wody do kanalizacji ogólnej, dlatego należy skontaktować się z zakładem kanalizacyjnym;
  • do studzienek chłonnych – mają one formę dołu ze żwirem lub wykonane są z użyciem plastikowych rur, betonowych kręgów;
  • rozsączenie po całej działce – z wykorzystaniem rury poprowadzonej od budynku na odległość około 20-30 m;
  • do studni, stawu lub rowu melioracyjnego – jeżeli znajdują się na terenie działki.

Kiedy wykonuje się drenaż opaskowy?

Odwodnienie domu za pomocą drenażu opaskowego jest wskazane wtedy, gdy wymagają tego warunki wodno-gruntowe panujące na działce. W tym celu wykonuje się badania geotechniczne gruntu, które pozwalają na wykrycie rodzaju gleby i ocenę poziomu wód gruntowych i jego wahań.

Wykonanie drenażu opaskowego wokół domu wskazane jest przede wszystkim wtedy, gdy poziom wód gruntowych na działce jest podwyższony, co wywołuje zagrożenie dla fundamentów.

Również drenaż opaskowy powinno się wykonać wtedy, gdy w gruncie znajdują się gleby nieprzepuszczalne, na przykład gliniaste, pyliste, ilaste, a także w sytuacji, gdy budynek jest położony na piaskach przepuszczalnych, pod którymi znajdują się grunty spoiste. W takich przypadkach przy większych opadach dochodzi do podwyższenia poziomu wód, które mogą sięgać do fundamentów i piwnicy budynku.

Układanie drenażu opaskowego wokół domu

Aby odwodnienie domu z użyciem drenażu opaskowego było skuteczne, musi być on odpowiednio wykonany. Jakiekolwiek błędy na etapie jego realizacji będą powodowały problemy z odbiorem i odprowadzaniem wody, co może prowadzić do uszkodzenia fundamentów budynku. Rury drenarskie należy umieszczać tak, aby nie sięgały one poniżej krawędzi ław fundamentowych. Również obsypka stosowana w drenażu nie może sięgać poniżej ich krawędzi.

Drenaż opaskowy wykonuje się zawsze z lekkim spadkiem, dzięki czemu woda może swobodnie spływać do studzienek rewizyjnych, a następnie do studzienki zbiorczej. Zaleca się też stosowanie dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, styropianu z kanalikami odwodnieniowymi i geowłókniny, by nie dopuścić do zawilgocenia murów. Należy pamiętać, że do rur drenarskich nie można odprowadzać wody z rur spustowych z orynnowania. W przypadku ulewy może wtedy dojść do zalania fundamentów i wybijania wody ze studzienek.

Drenaż opaskowy można też wykonać wokół starszego domu. W tym przypadku należy odkopać grunt przy ścianach, aby dotrzeć do ław fundamentowych, a potem układać rury drenarskie. Może być konieczne wykonanie hydroizolacji fundamentów, osuszenie i odgrzybienie murów. Prace należy prowadzić na każdej ścianie po kolei, by nie naruszyć stabilności budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *